ศาลแขวงตรัง
Trang Kwaeng Court
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศาลแขวงตรัง เริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

1.ประกาศ ศาลแขวงตรัง เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

2. ข้อกำหนดศาลแขวงตรังว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

3. ประกาศ ศาลแขวงตรัง เรื่อง การเลื่อนวันนัดพิจารณาคดี ระหว่างวันที่ 18 - 31 มกราคม 2564

4. ประกาศ ศาลแขวงตรัง เรื่อง การเลื่อนวันนัดพิจารณาคดี ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

5. ประกาศ ศาลแขวงตรัง เรื่อง การนัดพิจารณาคดีที่เลื่อนระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

6. ประกาศ ศาลแขวงตรัง เรื่อง การเลื่อนนัดพิจารณาคดีระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564

7. ประกาศ ศาลแขวงตรัง เรื่อง การเลื่อนนัดพิจารณาคดีระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2564


    

 

 

***การเข้าร่วมดังหล่าว

***การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับศาลยุติธรรม


 

 

+

+