ศาลแขวงตรัง
Trang Kwaeng Court

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี