ศาลแขวงตรัง
Trang Kwaeng Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา