ศาลแขวงตรัง
Trang Kwaeng Court

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล