ศาลแขวงตรัง
Trang Kwaeng Court

image

ศาลแขวงตรัง

ติดต่อเราที่ตั้ง

139/4 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-7529-0107

โทรสาร  0-7529-0514

 

 อีเมล์

trnmc@coj.go.th

 

 

 Social