ศาลแขวงตรัง
Trang Kwaeng Court
กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล